Grunnboken har eksistert i flere hundre år. Tidligere i form av en bok med håndskrevne ark, derav ordet grunnbok, og i dag som et dataregister som forvaltes av Kartverket.

Grunnboken er offentlig, noe som er grunnlaget for selve tinglysingsordningen. Å tinglyse en rettighet eller forpliktelse som knytter seg til en eiendom innebærer å offentliggjøre at rettigheten eksisterer. På den måten vil for eksempel en potensiell kjøper kunne kontrollere om det er andre som har rettigheter i den eiendommen som han er interessert i å kjøpe.

Alle eiendommer og borettslagsandeler har et eget grunnboksblad i grunnboken. Grunnboksbladet består av en liste med stikkord som sier hva slags type dokumenter eller rettigheter som er tinglyst på den konkrete eiendommen, hvilken dato dokumentet er tinglyst, og hvilket dokumentnummer det har.

Alle kan slå opp i grunnboken gjennom Kartverkets nettjeneste "Se eiendom" eller bestille utskrifter av et grunnboksblad for hvilken som helst eiendom.

I grunnboken finner du opplysninger om at alle tinglyste eiendommer, som f.eks. bruksnavn, bygninger og areal, og om det er heftelser eller kulturminner på eiendommen

SJEKK GRUNNBOKEN HER