Erna ber FN ta grep for sjøfolk som Jarle og Frode