Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ved 20-tida lørdag meddelt kommunene om at ekstremværet "Ole" ikke lenger er gradert som ekstremvær her i fylket.

- Fylkesmannen bekrefter at "Ole" har roet seg. Vi har fått noen bekymringsmeldinger fra folk i løpet av dagen, så det kan være godt å få viderebringt dette budskapet, forteller informasjonssjef i Frøya kommune, Marit Norborg, til lokalavisa. Ifølge Norborg er det ikke meldt inn store skader av noe slag i vår region.

- Vår vakthavende i Frøya forteller at de har fått melding om et veltet tre, men ellers er det ikke meldt om skader. Jeg snakket også med min kollega på Hitra, Kjell Roar Sæther, og han sier at også på Hitra har uværet gått veldig bra, sier Norborg.