- Det viste seg heldigvis at det var mindre fuktskader enn vi først fryktet, sier Otto Falkenberg i Frøya kommune.

Ruta entreprenør har startet rehabilitering og utbygging av Nordskag oppvekststenter. Etter oppstart ble det avdekket fuktskader som hadde vært skjult i konstruksjonen.

Forrige tirsdag orienterte prosjektleder Arvid Hammernes formannskapet om situasjonen. Man hadde oppdaget råteskader både i vegger og i bunnsviller.

- Det er uoversiktlig for øyeblikket, og vi vet ikke de økonomiske konsekvensene. Men entreprenøren sier det ikke skal ha konsekvenser for sluttdato.

Oppvekstsenteret skal være klart til at barnehagebarn og skoleelever kan ta det i bruk fra nyttår 2016. Kontrakten med Ruta entreprenør er på 27 millioner kroner eks moms.

I løpet av den siste uka har man fått oversikten, og utbedret skadene.

- Alle yttervegger er kontrollert, og alt fuktskadet materiell, inkludert deler av bunnsvillene, er skiftet ut. Det får selvsagt en økonomisk omkostning, men vi har ikke oversikt over hvor mye det blir, sier Otto Falkenberg i Frøya kommune.