En av punktene under formannskapsmøtet, tirsdag, var den helhetlige idrettshallen på Frøya.

Lederen for styringsgruppen Maciej Karpinski og prosjektkoordinator Jan Otto Fredagsvik hadde en lengre gjennomgang av planene, der i blant delprosjektet det har vært knyttet størst spenning til; byggingen av fotballhall på Golan.

Fotballhallens størrelse og plassering

Opprinnelig planer gikk ut på at fotballhallen skulle bygges der hvor utebanen er fra før. Dette har man gått bort i fra, noe Karpinski og Fredagsvik måtte forklare nærmere for formannskapet.

- Vi har hatt gode diskusjoner rundt plassering og størrelse på hallen, det har vært bred involvering og stor interesse rundt dette, sa begge to.

- Hallen blir et ruvende og dominerende bygg, derfor har vi valgt å trekke bygget 50 meter inn i landet. Vi har tenkt at det er greit å beholde utebanen slik den er nå, så man fortsatt har ei løkke å spille på, sa Fredagsvik og la til at det også er gjort med tanke på parkeringsmuligheter.

- Vi har kommet frem til at en 11-hall er beste løsning når man tenker helhet. Her kan man tilby eksterne lag og organisasjoner å komme til Frøya for å trene i kombinasjon med andre kultur- og turismetilbud her i regionen. Det finnes ikke mange store haller med fullskala fotballbaner rundt omkring i landet, så dette er veldig salgbart, sa Karpinski.

Maciej Karpinski måtte forklare formannskapet hvorfor plasseringen av hallen er endret på.

Kostnadene på hallen

Å bygge en stor hall med fullskala fotballbane har vært et ønske både fra Frøya fotballklubb og potensielle sponsorer fra næringslivet. Men det har da ligget i kortene at næringslivet må bidra med en stor del av finaniseringen. Det er avholdt egne møter med lokale næringstopper, og det er signalene fra disse som gjør at man ser for seg at det kan bygges en hall til hele 58 millioner kroner.

Av dette legges det opp til at kommunen går inn med 10 millioner, og at man får 12,5 millioner i spillemidler. I tillegg tas det høyde for andre offentlige tilskudd ( 2 mill) og at det skal gjøres en dugnadsinnsats verdt 1,8 millioner.

Det resterende beløpet på 32,6 millioner er bidrag fra lokalt næringsliv. Lokalavisa kjenner til at det er en, eventuelt to, hovedbidragsyter(e) som signaliserer at de går inn med stordelen av beløpet, men det er ennå ikke kommet noen offentlig bekreftelse på tilsagn.

Bindende avtaler

Helge Borgen (Ap) ville vite om det var inngått bindende avtaler rundt medfinansiering fra næringslivet.

- Jeg stemmer ikke på vedtaket før jeg vet at avtalen er bindende, jeg er grunnleggende skeptisk til muntlige tilsagn.

- Avtalene med næringslivet er såpass bindende, så jeg er ikke redd for at dette ikke blir innfridd, svarte Karpinski. Vi må stole på næringslivet når de sier de skal bidra, mente ordfører Berit Flåmo.

- Målet er at vi skal ha på plass bindende avtaler før saken skal videre opp i kommunestyremøtet, la prosjektkoordinator Fredagsvik til.

- Jeg er skeptisk til at vi skal bruke 10 millioner på fotballhall, når kommunen skal spare, sier Martin Nilsen (H). - Jeg mener næringslivet kan betale hallen, også kan Frøya kommune leier det de har behov for.

Målet er å få på plass bindende avtaler, før saken skal videre opp i kommunestyremøtet, sa Karpinski og Fredagsvik.

Dialog med Hitra

- Hvordan er dialogen mot Hitra, undret i tillegg Nilsen.

- Vi har tenkt regionalt og skal ha flere møter med store bedrifter på Hitra også, der i blant Lerøy Midt og Marine Harvest.

Vi skal i tillegg kontakte idrettsrådet på Hitra for å involvere de i planene, svarte Fredagsvik.

Vinn-vinn for befolkningen

- En fyldig og god gjennomgang, oppsummerte ordfører Berit Flåmo da diskusjonen nærmet seg slutten.

- Det er på grunn av befolkningsvekst og presset på nåværende idrettsanlegg, at vi har tatt tak i dette. Det er en vinn-vinn situasjon for hele befolkningen og et kjempeprosjekt mange er spente på, la ordføreren til.

- Kommunen er avhengige av å samarbeide med næringslivet på dette prosjektet og det virker som at det har vært og fortsatt er en god dialog med næringslivet, som ønsker å være med på dette. Kom tilbake med avtaler, hvor næringslivet er sikret, avsluttet Berit Flåmo før formannskapet stemte over vedtakene.

En stemme i mot

Under avstemmingen rundt vedtakene til helhetlig idrettshall i formannskapet, kom det en stemme i mot punkt 2: Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av fotballhall vest/nordvest for Sistranda Idrettspark («Golan»), og vedtar å bevilge kr. 10.000.000 – ti millioner kroner – til prosjektet, beskrevet som alternativ 1. Dette under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. Bevilgningen tas fra kontonr. 4224.06.21511 – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner.

Stemmen i mot, kom fra Martin Nilsen (H).

Målet er å få på plass bindende avtaler, før saken skal videre opp i kommunestyremøtet, sa Karpinski og Fredagsvik.