Vi står overfor store og fundamentale endringer i norsk arbeidsliv. Forutsetter ikke det også at vi tenker nytt på hvordan vi skor våre neste generasjoner?

Når NHOs årskonferanse gikk av stabelen den 7. januar var temaet ”Remix – det nye arbeidslivet”. Vi spør oss selv om vi er rustet for dramatiske endringer. Om vi er utdannet til å takle et nytt Norge. For dette er omstillingens tunge bør: Ingen fagbok kan lære oss hvordan å takle det ukjente som kommer rundt neste sving. Med en mindre og mer kompleks teknologisk verden, blir svingene knappere og knappere.

– Utdanninger må endres og stimulere til kreativitet, sier Andrew McAfee, MIT-professor og en av hovedinnleggsholderne på konferansen. – Undervisning er tilrettelagt for en annen form for yrkesliv, der innovasjon og kreativitet var mindre viktig.

Generasjonen som nå sitter på skolebenken skal snart møte kjente og ukjente utfordringer. De blir ansvarlig for eldrebølgen som kommer. De må takle miljøutfordringer i ukjent skala. De skal konkurrere i globale markeder hvor endringer er den nye normalen. Lærebøkene gir dem verktøy og evne til refleksjon, men det er arbeidserfaringen som lærer dem hvordan å ta dem i bruk. Og det helst før lærebøkene blir gjenstand for pynt i bokhyllen.

Remix – det nye studieløpet

Utdanningsinstitusjoner, det offentlige og næringslivet må samarbeide om å styrke den neste generasjons ferdigheter i kreativitet og entreprenørskap. Det er ikke nok at de som er i arbeidslivet i dag skal tenke nytt, vi må ha med oss de unge inn i fremtiden.

For noen ting kan vi forutse. Det nye arbeidslivet vil kreve ferdigheter som kreativitet, samarbeid, evne til å ta initiativ, risikohåndtering, kommunikasjon og sosiale ferdigheter.

For å øve på disse ferdighetene, bør barn og unge få mer praktisk læring, og få være i kontakt med verden utenfor skolens vegger. Det bygger selvtillit når man oppdager at man kan være med å påvirke det som skjer i samfunnet. Vi må starte med de unge. I idretten er det ingen som venter til man er 25 år. Tidlig trening er en forutsetning for å mestre.

Gi de unge muligheten til å skape verdier

Autoflagg UB i Åfjord startet som en ungdomsbedrift i 2014. De utvikler en automatisk flaggheiser for bedrifter, for offentlig sektor og for private som styres gjennom en app på en mobiltelefon. Administrerende direktør og ansatte i Autoflagg UB er 18 år. I april 2015 representerte de hele Trøndelag på NM for Ungdomsbedrifter. Unge kan få til mye når de får sjansen. Bill Gates og Steve Jobs var bare 19 år da de startet Microsoft og Apple.

Hver enkelt elev fortjener å utvikle sine styrker og interesser. Alle er gode til noe! Når barn og unge får lære gjennom å gjøre noe selv, blir læringen meningsfull. Det blir også lettere å gjøre karrierevalg.

Å bygge en kultur for entreprenørskap gir fordeler for unge som skal inn i arbeidslivet, for skolene, for næringslivet og for velferdsstaten Norge. Vi kommer til å trenge folk som evner å skape sosiale, kulturelle og økonomiske verdier framover.

De som er unge i dag, er morgendagens verdiskapere. Derfor bør ikke entreprenørskap behandles som noe kun for spesielt interesserte. Entreprenørskap som kompetanse trengs ikke bare for de som skal starte egen bedrift. Det trengs også når man skal videreutvikle eksisterende bedrifter og organisasjoner. Kanskje trengs det spesielt i offentlig sektor.

Innovatører trengs overalt!

Ungt Entreprenørskap har gjennom de siste tyve årene utviklet metoder for å øve på nytenking og verdiskaping i utdanningen. Gjennom elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift, får unge prøve og feile i trygge rammer.

Forskning viser at de som har drevet ungdomsbedrift på videregående skole, har 50 prosent større sjanse for å starte egne bedrifter. Flere tar lederansvar, og flere mener de har kompetanse til å gjøre noe med muligheter som skulle dukke opp. Denne kunnskapen og selvtilliten er også nødvendig for eksisterende bedrifter som skal videreutvikle seg. Gründere skaper arbeidsplasser, men størstedelen av arbeidsplasser blir likevel skapt i bedrifter som allerede finnes.

Vi i Ungt Entreprenørskap eksisterer ikke kun for å dyrke frem gründeren i seg selv. Vi er til fordi vi vet at innovatører trengs overalt - i offentlig sektor, i etablerte selskaper og i akademia.

La oss sørge for at en remix av teori og av praksis blir introdusert allerede i skolen,

Frank Norbeck

daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag

UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE)

er en ideell, landsdekkende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Les mer på www.ue.no

UNGDOMSBEDRIFT (UB)

gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår etablerer, driver og avvikler elevene en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling.