I august og så langt i september har det vært 23 varsler og vedtak i øyregionen etter overskridelser av lakselus. I den nordlige delen av Møre og Romsdal er situasjonen enda verre. 41 varsler og vedtak har blitt sendt ut bare her. Det viser tall fra Mattilsynet.

- Det har blitt sendt ut varsler og vedtak til nesten samtlige firma ute på Hitra og Frøya, etter de har overskredet grensene for lakselus både i øyregionen og på anleggene selskapene har på Møre. Vi har sjelden kapasitet til å reagere på alle med en gang de når grensa, så det er i hovedsak de som har passert 0,5 modne hunlus og i mer enn ei uke, som får varsel fra oss, sier seniorrådgiver i Mattilsynet, Mette Moen.

- Det vi også ser er at de midlene som tidligere fungerte mot lakselusa ikke lenger har effekt. Derfor må de enten prøve nye metoder eller slakte oppdrettsfisken, fortsetter hun.

- Hvordan vil du karakterisere situasjonen?

- Den vil jeg si er meget alvorlig. Det har vært mange tilfeller den siste tiden. Derfor kan det bli lokaliteter hvor det blir midlertidig trukket tilbake tillatelsene til problemene er løst.

- Lusetallene dere får inn er fra oppdrettsselskapene selv, som bruker private firma for å gjøre tellingen for dem. Er det ikke problematisk at de som skal sjekke oppdretterne er leid inn av dem selv?

- Vi kjører jevnt med kontroller hele tiden og det hender at vi avdekker avvik. Noen ganger store avvik også, som får strenge konsekvenser. Ser vi at et anlegg i nærheten rapporterer langt mindre lus enn nabolokalitetene, kan det være naturlig med et besøk, så jeg mener systemet fungerer bra.

- Forsker på nye metoder

Lokalavisa tar også kontakt med Sjømat Norge som representerer oppdrettsnæringa. Her blir vi henvist til Alf Jostein Skjærvik som er leder for Midtnorsk Havbrukslag og jobber på Salmar.

- Mattilsynet betegner lakselus situasjonen den siste tiden som meget alvorlig. Hvordan ser dere i oppdrettsbransjen på den?

- Vi tar situasjonen på dypeste alvor. Dette krever en ekstra innsats fra oppdrettsselskapene og den legger de ned også, forteller Skjærvik.

- De forteller også at medikamenter slutter å fungere fordi oppdrettsfisken blir immun mot den og at dere må enten slakte fisken eller bruke alternative metoder. Hva tenker du om den utviklingen?

- Jeg tror dette skal løse seg ganske fort. Vi holder på å forske på nye metoder som kan gi resultater til neste år.

- Mattilsynet sier de vurderer å midlertidig stenge anlegg. Hva tenker du om det?

- De bruker det regelverket de har, så alle selskap må prøve å holde seg innenfor grensa.

- Men flere selskap overskriver grensen på 0,5 voksne hunnlus pr fisk nå. Det høyeste antallet som er målt i Møre er 4,11 lus og 3,32 i øyregionen kun på den korte perioden vi har sett på. Hva tenker du om at grensen overskrides så mye?

- Jeg kjenner ikke de tallene eller lokalitetene, så det får hvert enkelt selskap svare for.

- Men dere må kunne si en mening om dette på generelt grunnlag?

- For overskridelser på lokalitetsnivå må du kontakte det enkelte selskap. På generelt grunnlag så er alle aktører pliktig til å forholde seg til gjeldende regelverk, avslutter Skjærvik.