Hitra og Frøya har begge "trygt hjem for en 50-lapp" -ordningen i sine kommuner, det er også på plass et interkommunalt samarbeid der man kan reise over kommunegrensa. men ikke under i påska.

Trygt hjem for en 50-lapp” er en ordning hvor fylkeskommunen i samarbeid med den enkelte kommune tilbyr ungdom billig skyss hjem fra offentlige arrangementer.

Ordninga kom i gang i 2004, men det er i dag ulikt fra kommune til kommune hvor godt den fungerer. Hitra og Frøya er blant de kommunene der ordninga fungerer godt, men det er altså rom for forbedringer.

Alle ungdommer på Hitra og Frøya skal altså ha muligheten til å bestille seg kollektiv transport hjem fra aktiviteter og fester, natt til lørdag og natt til søndag.

Ordningen har langt på vei vist seg å være et vellykket tiltak for å redusere antall trafikkulykker blant ungdom.