Grønnkledde har inntatt øyregionen for å gjennomføre heimevernsøvelse i fredstid. De har inntatt sine vaktposter utenfor rådhuset i Fillan, opprettet leir på Asmundvåg og er ellers godt synlige på både Hitra og Frøya.

- Vi har et scenario der Hitra er aller mest sentral akkurat i dag, men hvem vet hva som skjer, plutselig blir Frøya også sentral, sier Roger Lund i Heimevernet tirsdag kveld.

Detaljene i øvelsen kan ikke lokalavisa gå inn på før øvelsen er over, dette av hensyn til at en del av øvelsen er hemmeligholdt. For i skråningen rundt postene lurer kanskje markører fra HV 12. En simulert sabotør som er momentet som kanskje også gjør øvelsen aller mest spennende.

- I natt hadde markørene lurt seg inn på oss og revet ned radioantennen vår, så den måtte settes opp på nytt, ler befal Frank Sandvik .

Hvordan scenarioet utspiller seg og hvilke stillinger heimevernet opprettholder, kommer lokalavisa nærmere tilbake til når øvelsen er endt torsdag. Kort sagt er om lag 130 soldater fra Frøya og Hitra på øvelse og vil nok bære godt synlige i dagene frem til torsdag.

- Vi kjører rundt med en del militære kjøretøy og har en god del mann ute i felten. Så får vi ser hva som skjer, sier Frank Sandvik.