Nye tall viser at stadig færre fullfører videregående opplæring i Sør-Trøndelag, og at økningen i frafallet skyldes en dramatisk økning innen yrkesfag. For første gang ligger nå Sør-Trøndelag under landsgjennomsnittet for fullføring.

- Fremskrittspartiet mener dette er dramatisk, men dessverre har flertallet i fylkestinget gjennom mange år nedprioritert videregående opplæring, mener Morten Ellefsen.

Han viser til at fram til i år har Sør-Trøndelag gjort det bedre enn landsgjennomsnittet, når det gjelder å fullføre videregående skole og det å få fagbrev. Da «Samhandlingsplan for økt gjennomføring i videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2011-2013» ble vedtatt i 2011, lå Sør-Trøndelag 3 % over landsgjennomsnittet, slik det hadde vært i årene frem til da.

- Nasjonal målsetting er at innen 2015 skal minst 75 % fullføre videregående opplæring i løpet av fem år, nøyaktig samme mål som fylkestinget selv hadde fastsatt i forkant.

- Ettersom Sør-Trøndelag på dette tidspunktet lå 3 % høyere enn de nasjonale resultatene for fullføring av videregående opplæring, ble fylkets eget mål oppjustert til 78 %. Siden den gang har Sør-Trøndelag registrert en nedgang fra 72 % til 70 %. Et avvik på hele 8 % i forhold til målsettingen. Dette i sterk kontrast til landsgjennomsnittet som har økt fra 68 % til 71 %, og dermed passert Sør-Trøndelag, påpeker gruppelederen i Sør-Trøndelag Frp.

Yrkesfag

Han mener det er spesielt dramatisk at hele økningen i frafall skjer innen yrkesfag, der frafallet nå er på over 45 %.

- Dette er en økning på 5 % på bare 3 år, og hele 7 % siden 2007. Dette er svært dramatisk for eleven som ikke makter å gjennomføre studieløpet, næringslivet og for samfunnet.

- Vi tar denne situasjonen på alvor, og ser behovet for at videregående opplæring får høyere prioritet. Gjennom flere budsjett har Fremskrittspartiet foreslått å styrke satsingen på utdanning, men har ikke fått støtte fra de andre partiene. De har heller brukt pengene på økte overføringer til AtB, enn å sørge for en god og tilpasset opplæring for kommende generasjoner.

Ellefsen mener tallenes tale er at i Arbeiderpartistyrte Sør-Trøndelag går en mindre andel av budsjettet til opplæring, enn i andre fylker. I 2005 / 2006 var bevilgningene pr elev på nivå med landsgjennomsnittet, i dag bevilges det hele 10.000 kroner mindre pr elev enn landsgjennomsnittet.

– Utviklingen i Sør-Trøndelag går i feil retning, noe som skyldes manglende prioritering av videregående opplæring fra Arbeiderpartiet og resten av de rødgrønne partiene sin side. Fremskrittspartiet vil prioritere annerledes, fastslår Morten Ellefsen.