KLP tilbakefører i disse dager 5,9 milliarder kroner av sitt overskudd til kundene som har offentlig tjenestepensjon i selskapet. Det var generalforsamlingen i KLP som 6. mai som besluttet å disponere overskuddet med en slik tilbakeføring. Selskapets avkastning var på 6,7 prosent i 2013. Det gode resultatet bidrar også til at KLP kan tilføre sine kundefond nødvendige midler for å møte det faktum at folk lever lenger.

- Det gode resultatet gir rom for at de fleste kommuner får tilbakeført et solid overskudd. Dette kommer nå kommunene i Sør-Trøndelag til gode i form av en tilbakeføring til deres premiefond på i alt 126,8 millioner kroner. I tillegg får bedrifter med offentlig tjenestepensjon i Sør-Trøndelag tilbakeført 42,8 millioner kroner. For få dager siden sendte KLP brev til sine kunder om denne overskuddsdelingen, forteller selskapet.

KLP vil imidlertid ikke opplyse hva kommuner som Hitra og Frøya får tilbakeført.

- KLP kan ikke gå ut med kundeopplysninger og tall for den enkelte kunde. Derfor har vi her gitt samletall for kommunene pr fylke, regionale helseforetak og bedrifter med pensjonsordning i KLP, skriver selskapet.

- Midlene kan benyttes til å dekke pensjonspremien som følger av lønns- og trygdeoppgjøret nå i vår. Tilbakeføringen gir en likviditetsmessig positiv effekt for kommunene, men regnskapsreglene gjør at tilbakeføringen i svært liten grad påvirker kommuneregnskapene for inneværende år, heter det videre.