Frøya kommunes grendelag, kretslag og velforeninger ønsker å danne et grendelagsråd. Rådet skal lette grendelagsarbeid opp mot grendelagene, og mot grendelagene og kommunale myndighet.

Mandag kveld var de samlet. Marcei Karpinski i Frøya kommune ledet an møtet, med støtte fra Alexander Søreng. 15 grendelag hadde møtt til denne samlingen.

Marcei Karpinski har selv tatt initiativ  opp mot grendalagene for å organisere alle lagene i en egen enhet. Karpinski mener også at dette er en viktig funksjon i utvikling av Frøya kommune og hvordan vi vil ha det her. Og økonomiske spørsmål er noe Karpinski ønsker å ha med grendelagene på, slik at han selv slipper ta avgjørelse på vegne av grendelagene.

Grendelagene har en viktig funksjon ut i grendene, og kanskje ekstra spesielt for de som kommer flyttende. Edvin Paulsen i Sula grendelag sier at dette blir som et organisert folkestyre, med stor påvirkningskraft kanskje på lik linje med Frøya Næringsforening, Frøya inn i framtiden osv.

- Dette er et felles løft for grendelagsarbeidet og vi stiller sterkere sammen, enn hver for oss, sier Paulsen.

Møtet har nå bestemt foreløpige bestemmelser basert på Frøya idrettsråds statutter.