Statistisk sentralbyrå kunngjorde i dag tallene som viser folkemengden i norske kommuner den 1. januar i år. Disse viser at Frøya er den utkantskommunen i Sør-Trøndelag med størst folkevekst, med hele 137 nye innbyggere. Kun Trondheim og de bynære kommunene Melhus, Skaun og Malvik har vokst mer.

Hitra har også fortsatt veksten, med 78 innbyggere flere i løpet av 2012.

Innbyggertallet per 1 januar er på Frøya 4506. For Hitra: 4477. Hvilket betyr at det skal bare komme til 17 nye øyboere før folketallet i øyregionen er på 9000.

Hitra hadde såkalt fødselsunderskudd det siste året, da det ble født 34 nye hitterværinger, mens 48 døde.

Frøya hadde et knapt fødselsoverskudd med 53 fødte og 51 døde.

Dette betyr at tilveksten kommer på grunn av at folk flytter til øyene fra andre steder. Det siste året var det færre tilflyttere fra utlandet til Frøya enn til Hitra, mens Frøya har hatt større tilflytting fra andre steder i Norge.