Det har allerede vært en høringsrunde for veinavn på hovedveiene rundt Frøya, og for grendene på østsida av fast-Frøya. Nå har arbeidsgruppa, som består av Helge Borgen (leder), Johan G Foss og Kitt Julie Hansen (sektretær) utformet forslagene for hele resten av fast-Frøya. Dette har skjedd i samarbeid med grendalagene rundt om på øya.

Forslagene er tegnet inn på kart som er å finne på Frøya kommunes hjemmeside:

Forslag til veinavn på Frøya - høring

Arbeidsgruppa har også konkludert etter høringsrunden for hovedveiene og de østlige grendene. Disse skal nå innom Språkrådet før de endelig vedtas av hovedutvalg for drift i Frøya kommune.

Her er alle endringene som er gjort:

Hovedveier

 • Nordskagveien endres til Utfrøyveien

 • Nordfrøyveien skal ende opp ved gamle herredshus på Svellingen, ikke i Hellesvik-krysset.

 • Nordfrøyveien fra gamle herredshus på Svellingen til Strømøykrysset endres til Strømøyveien.

 • Endepunktet for Dyrøyveien endres fra ferjeleiet på Setra til Dyrøygården på Sørdyrøy.

 • Startpunkt for Klungervikveien endres fra ferjeleiet på Setra til avkjøring ved Kåre Kjønnøy ned til Dyrøygården.

Stikkveier Hammarvik/Flatval

 • Lorntsholmveien endres til Doktorbakken

 • Ny vei: Falbergveien – Fra fv til Falbergheia

 • Ny vei: Grindskardveien – Fra Lundeveien opp mot Grindskardhaugen.

 • Nygårdveien endres til Melkåveien

 • Elvaveien endres til Kvernhusveien og får nytt endepunkt ved gml kvernhuset.

 • Hammarvikringen starter/slutter i fylkesvei

 • Ny vei: Samvirkeveien – Fra Hammarvikringen til Hammarvikringen v/Coop.

 • Flatøyvarden endres til Flatøytoppen

Stikkveier Sistranda

 • Lærerbyveien endres til Lærerbyen

 • Vollaveien endres til Melkhaugveien

 • Søndre Vollaveien endres til Merksteinveien

Stikkveier Nesset/Dyrvik/Uttian

 • Kaibakken endres til Nessabakken som igjen endres til Julianveien

 • Trimveien endres til Langheiveien, ny endepunkt ved siste bebyggelse (Jan Aksel Gården)

 • Armen endres til Notbakkveien

 • Hønhusveien og Hønhusstien tas ut. Veiene adresseres til Storbåtbukta.