Toppledelsen i både Salmar og Marine Harvest Norge var representert under dagens frokostmøte i Frøya kulturhus. Blant flere tema som kom opp i paneldebatten, var hvordan oppdrettskommuner skal sikres inntekter fra næringa, slik at de kan bygge de tjenestene som trengs i vekstkommuner.

Det var Salmars administrerende direktør, Yngve Myhre, som innledet til diskusjon om dette.

- Skal vi ha vekst framover, så er det også viktig at det faller noe tilbake på lokalsamfunnene som stiller areal til disposisjon, sa Myhre, før han ble helt konkret på hvordan han ser for seg at dette skal skje.

- Hvis næringa får lov til å ha en MTV-vekst (volum) på fem prosent, vil dette kunne utgjøre 500 millioner kroner.

Myhre presenterte så en kalkyle ut fra at det ble krevd avgift fra det som kommer til av nytt oppdrettsvolum, og mente det kunne gi 25 millioner kroner i årlig inntekt til kommunene i øyregionen.

Han understreket at en forutsetning for at man var villig til en slik avgiftsordning, var at det offentlige tillot oppdrettsselskapene å øke produksjonen.

Også administrerende direktør i Marine Harvest Norge, Ragnar Joenson, sa at de var innstilte på at de kommunene som huser oppdrett, skal få noe tilbake.

- Jeg er helt enig at det knyttes arealavgift til nytildelinger. Vi ønsker at det skal komme lokalsamfunnene til gode. Men vi er samtidig opptatt av at det samlede skatte- og avgiftsnivået ikke øker, sa Joenson.