Frøya skal velge representanter til styret for fv 714 AS, da både Arvid Hammernes og Hans Stølan er på valg. Det har vært vanlig at ordføreren har vært kommunens faste representant, men da formannskapet skulle forslå representanter, spurte ordfører Berit Flåmo om Hammernes ville fortsette som fast styremedlem.

- Jeg synes du har gjort en god jobb, og ønsker at du fortsetter. Så kan jeg gå inn som vara, sa Flåmo.

Hammernes sa seg villig, og dette ble formannskapets innstilling.