Saken om ny rådmann etter Torfinn Stub, fremmes for Hitra kommunestyre på torsdag. Personalutvalget ble til slutt stående med to navn, Kiønig og Sørensen.

Førstevalget Linda Vibeke Kiønig er 36 år gammel, enslig forsørger for ett barn, og er for tiden rådmann i Rendalen kommune i Hedmark. Hun har tidligere blant annet vært rådmann i Beiarn kommune og trygdesjef i Stor-Elvdal.

Roger Sørensen er 46 år gammel, gift med Helen Sollie fra Dolmøya, har tre barn og er for tiden administrerende direktør/regiondirektør i Aker Seafood Finnmark. Sørensen har tidligere blant annet vært fabrikksjef ved Hydro Seafood / Marine Harvest sin fabrikk på Ulvan.

I en kommentar sier ordfører Egil Hestnes at han er svært tilfreds med at prosessen nå etter all sannsynlighet fører til at det blir tilsatt ny rådmann i førstkommende kommunestyremøte. Begge kandidatene har signalisert at de kan tiltre forholdsvis raskt, dersom de blir tilbudt stillingen.