- Vi er ikke interessert i å bruke 250.000 kroner på en utredning dersom vi ikke tror at den vil vise at det er realistisk med direktebåt.

Det sier Espen Håvard Hauan, styreleder i Frøya næringsforening, på spørsmål fra Froya.no om resultatet fra den tidligere varslede utredninga av direktebåtrute mellom Frøya og Trondheim. Styrelederen forteller at man i forarbeidet til utredninga først vil finne mer ut av realismen i prosjektet før man eventuelt bruker en kvart million kroner på videre utredning.

- Vi jobber sammen med Møreforskning med forarbeidet til mulighetsstudiet. Vi skal kontakte medlemsbedriftene i Frøya Næringsforum for å analysere behovet, og håper at rapporten vil være klar til jul. Rapporten vil gi oss svar på hvilke muligheter vi har for å kunne realisere direktebåttilbudet. Vi må se om det er lønnsomt, og hva vi kan gjøre for å få det til å bli det, sier han til froya.

Som tidligere omtalt har Frøya næringsforum nedsatt en egen prosjektgruppe som jobber for å få gjenninnført en direktebåt-forbindelse med Sistranda. Bakgrunnen er den økende trafikken mellom Frøya og Sistranda, blant annet knyttet til den store aktiviteten i næringslivet på Frøya. Det vises også spesielt til utvekslingen av kompetanse mellom havbruksnæringen/ Blått kompetansesenter og forskningsmiljøene i Trondheim.

Målet er å kunne få et tilbud der man kan reise mellom Frøya og Trondheim på to timer.

Da direktebåtplanene ble kjent i vår, uttrykte næringstopper i fem nabokommuner frykt for Frøyas direktebåt-planer.

- En konkurrerende rute Sistranda-Trondheim kan sette eksisterende hurtigbåttilbud i fare, mente Randi Storsve Lundquist (Hitra Næringsforening), Anders Ulfsnes (Aure Næringsforum),  Frank Brevik (Smøla Næringsforening),  Finn Backer (Kristiansund og Nordmøre Næringsforum) og  Brynjar Wingan (Snillfjord Næringsforum), som alle signerte uttalelsen.

Bedriftene Marine Harvest AS, Salmar ASA, Frøy AS, Måsøval AS, Aqualine AS, Eidsvaag As og Åkerblå AS har ifølge Frøya næringsforum sagt seg villig til å være med på å finansiere utredninga som skal vurdere ei slik båtrute. I tillegg er også Hotell Frøya med på en mindre andel i spleiselaget.