Det jobbes med å ta i bruk tilgjengelig fiberkabel på Hitra