Eider AS, ved Odd Arnesen på Mausund, søker 12,2 millioner kroner til opprydding av marin forsøpling i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

- Eider AS har som mål å iverksette tiltak for effektiv opprydding av marin forsøpling i kystområdene inkl. havbunnen. Søppel på havbunnen avdekkes ved bruk av ROV og på flere steder med kjennskap til lokal forsøpling. Anskaffes en spesialtilpasset båt med lav dypgang, stor dekksplass og kran som vi kan ta oss frem på kysten med. Denne er satt opp i søknaden, men sekundær løsning vil være at vi leier inn tre mindre båter, står det i søknaden.

Fem søknader fra Hitra og Frøya

Dette er en av i alt fem søknader fra øyregionen om penger fra Miøjødirektoratet, som i februar oppfordret til å søke støtte til tiltak mot marin forsøpling.

- Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten?, sto det i utlysningsteksten. Til sammen er det kommet inn 206 søknader fra hele landet.

Lokalavisa skrev nylig at Ragn-Sells AS har søkt om midler til kartlegging av marint søppel og strandrydding. I følge søknaden går prosjektet deres ut på å kartlegge områder i strandsonen med konsentrasjon av avfall, og rydding av utvalgte områder ut fra hva kartleggingen viser.

35 mill. i potten

Ytterligere fire selskaper har søkt om midler fra den trettifem millioner kroner store potten. I følge direktoratet kan midlene gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen. Noen har virkelig store planer.

Mino skjærgårdsservice AS, ved Tormod Johansen på Titran, søker 415.000 til bekjempelse av marin forsøpling på Hitra og Frøya. I følge søknaden vil han bruke pengene til å kartlegge, organisere og utføre rydding av marint avfall fra sjø og i strandsonen.

Aunøyas venner på Hitra, søker 488.671 kroner til å starte nettverksbasert skjærgårdstjeneste, som skal ha en årlig ryddeaksjon i strandsonen i øyregionen.

Vil fjerne herreløst oppdrettsutstyr

Lerow AS søker om 700.000 til opprydding av oppdrettsutstyr på havbunnen i Midt-Norge.

- Vi ønsker å bidra til at herreløst oppdretts utstyr, som f eks bunnringer på havets bunn ryddes opp og resirkuleres. Trinn 1 i utviklingsprosjektet er kartlegging av herreløst utstyr. Trinn 2 er pilottest opprydding. Trinn 3 utvikling av logistikkjede med miljøhugging. Trinn 4 er kommersialisering av konseptet, skriver de i søknaden.