I sommer vil flere bedrifter i øyregionen få besøk av LOs Sommerpatrulje for sjekk om arbeidskontrakter og arbeidsforhold er i forskriftmessig stand hos sommervikarer. Denne gjengen sørger for både sikkerhet, trivsel og latter når de tar for seg kontraktsikkerhet og arbeidskrav her på øyene.

Rune Heim, Siril Monteiro, Bjørn-Andreas Sjøli, Miriam Christin Brekstad, Tina Stenkløv og Erling Weydahl er alle frivillige som patruljerer i øyregionen. Her besøker de Maja Udtian (i grønt), som jobber på bilverkstedet.

Sommeren er i gang for fullt og unge sommervikarer trer inn nye, lærerike arbeidsstillinger for ferien. Som midlertidig ansatt er det ikke alltid like lett å få alt av kontrakter, arbeidsforhold og lønn til å gå opp innenfor rammene, samt vite hva du har krav på. Dette er noe LOs Sommerpatrulje sjekker.

En gjeng på seks personer reiser rundt i øyregionen og kontrollerer at sommervikarer har alt på plass og får fylt kravene. Rune Heim, Siril Monteiro, Bjørn-Andreas Sjøli, Miriam Christin Brekstad, Tina Stenkløv og Erling Weydahl er alle frivillige som patruljerer i øyregionen, og forteller at de passer på at alt er i orden:

- Først og fremst vil vi sjekke at arbeidskontrakt er på plass, og at denne kontrakten strekker til innenfor reglementene. Men det er ikke bare papirarbeidet vi sjekker, vi sjekker også arbeidsforholdene, trivsel og gir råd, forteller Siril Monteiro.

Gir råd og hjelper

Den blide og imøtekommende gjengen forklarer at de har et helt nettverk med andre organisasjoner de bistår og får hjelp av. Ved regelbrudd vil patruljen prøve å hjelpe, gi råd og forklare hvordan avtaleinnhold, krav og riktig tariff skal gjennomføres med hensyn på forskjellig reglement. Ved alvorlige regelbrudd og manglende kontrakt vil LOs Sommerpatrulje ta kontakt med Arbeidstilsynet.

Lokalavia møter Sommerpatruljen på bensinstasjonen ved Sistranda, hvor Maja Udtian jobber på Titran Bil- og dekkservice. Her driver hun med dekkomlegg og reperasjon av dekk, og forteller at hun trives svært godt på jobb:

- Jeg har jobbet i både klesbutikk og sykehjem tidligere, men trives bedre her siden jeg får være min egen sjef og drive med bil, noe som passer meg meget godt, sier Maja Uttian.

- Viktig at ungdom møter ungdom

Dette er det 33. året LOs Sommerpatrulje holder rutinesjekk rundt om i Trøndelag, men har i år lagt ekstra vekt på å dekke distriktene. Til sammen i Trøndelag er det 62 patruljerende grupper, på landsbasis rundt 600. Gjengen vi møter på Frøya er enstemmig i at det er artig å patruljere:

- Jeg vil poengtere at det er kjempemorsomt å reise slik som dette, og jeg synes samtidig det er viktig at ungdom møter ungdom, sier Miriam Christin Brekstad og refererer til den lave alderen i gjengen.

Dette fant de på Hitra og Frøya

LOs Sommerpatrulje forteller at de synes jobben de gjør er viktig, både på bakgrunn av sikkerhet, trygghet og at det gir et grunnlag for statistikk. Etter runden på Hitra og Frøya har gruppen kommet frem til at de fleste unge har det bra på jobb og blir godt tatt vare på. Der LOs Sommerpatrulje dog ser forberedningspotensiale, er opplysning og informering om hvem verneombudet på arbeidsplassen er.

- Det er viktig at også sommervikarene får informasjon om hvem som er verneombud og hvilke rutiner bedriften har for helse, miljø og sikkerhet, forklarer Siril Monteiro.

Tidlig fase i arbeidslivet

Monteiro forteller at det ikke trenger være like lett for alle å forstå hva de har krav på og hvilke regler som gjelds i en så tidlig fase i arbeidslivet. Samtidig føler patruljen på seks at den sosiale delen er minst like viktig.

- Vi vil at folk skal bli kjent med oss, både som personer og gjennom organisasjonen LO, smiler gjengen.

Patruljen prøver så godt de kan å dekke alle organisasjonene, bedriftene og bransjene de rekker, og drar videre til Hitra samme dag.