Ideen har spredt seg. Folk kjøper «liksom-øl» og «liksom-pizza» som aldri før