Leteaksjon etter savnet mann i Straumfjorden

foto