- Vi må vaksinere mest der smittefaren er størst, uansett om det er Oslo eller Hitra