Nedslitt og ikke tilpasset. Nå utredes framtidas skole for Fillan