Av: Bjørn L. Rønningen

Næringsparkens regnskap viser underskudd