Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Næringsparkens regnskap viser underskudd