Av:
  • Venke Merethe Glørstad

Båt funnet drivende

Foto: RS Stasjon Fillan