Rådmannen ber om 1,9 millioner kroner i tilleggsbevilgning til renovering av Fillan barnehage.

Formannskapet mener kommunestyret bør bevilge pengene, slik at rådmannen kan gjøre tiltakene som ønskes.

Renoveringen ble kraftig nedjustert, etter at den eneste entreprenøren som ga tilbud, lå 7,8 millioner kroner over rammen på knapt 16 millioner kroner. Blant annet vil personalfløyen ikke bli oppgradert, og dagens romløsninger vil stort sett beholdes.

Men rådmann, barnehageledelse og tillitsvalgte mener alle vinduer og terrassedører må skiftes, og at hemsene fjernes og erstattes med systemhimling.

Med høyde for utforutsett kostnad på 700.000 kroner, trengs det derfor 1,9 millioner kroner ekstra.