Siktede forklarte at han hadde avtalt å møte en kamerat på fest. Her drakk han 7-8 øl og noen shot med sprit.

Kameraten hadde ikke drukket, og kjørte med siktede til en parkeringsplass hvor også han begynte å drikke alkohol. Her ventet de på en tredje kamerat som var edru og som kjørte de videre. Underveis gikk den edru kameraten av bilen. Siktede følte seg ikke full i det hele tatt, og sa at han kunne kjøre videre. Han kjørte bilen i ca. 2 km før han ble stoppet av politiet i en rutinekontroll.

Siktede var klar over at det ikke er lov til å kjøre bil under alkoholpåvirkning, men han følte seg skikket til å kjøre til tross for at han hadde drukket. Han forklarte at han ikke hadde kjørt dersom han hadde følt seg skikkelig full.

Siktede ble sjokkert da han ble kjent med promilleverdien på 1,36, men erklærte seg straffskyldig i henhold til siktelsen.

I retten avga han en uforbeholden tilståelse. Videre har han uttalt at fengselsstraff nå er det verste som kan skje ham da han risikerer å miste en studieplass han er innvilget i heimlandet. Han viste til at han har hatt mye motgang de seneste årene, men drikker vanligvis lite alkohol.

Denne kvelden mente han var et unntak ettersom han akkurat hadde fått sparken, og nå angret han bittert.

Retten fastsatte dommen til 30 dagers betinget fengsel samt en bot på 10.000 kroner.

I tillegg til boten og betinget fengsel, ble også førerkortet beslaglagt for to år.  For å få tilbake førerkortet, må siktede avlegge full ny førerprøve.