Salmar ønsker som kjent permanent tillatelse til oppdrettfor sine to anlegg i Fran landskapsvernområde, der de har drevet medmidlertidig tillatelse siden 1998. Søknaden ble først avslått av Fylkesmannen,men en klage fra Salmar skal nå  avgjøres av miljøverndepartementet, som ennå ikke har tatt enavgjørelse.

På gunn av lang saksbehandling har Salmar nå  fått nok en midlertidig tillatelse  frem til klagesaken er avgjort, men ikkelenger enn til 30. juni i år.