Per Ervik har merket seg Statens Vegvesen informasjon om vintervedlikehold på riks- og fylkesveiene i midt-Norge. Her går det fram at hovedveiene rundt Hitra og Frøya og gjennom Snillfjord trafikkeres av mindre enn 1500 biler per døgn i gjennomsnitt.

12-15 cm snø

Det betyr i følge Vegvesenet at her vil du oppleve vinterføre, men veien skal brøytes innen det har kommet 15 cm snø på veier som trafikkeres av 0-500 biler og 12 cm snø på veier som trafikkeres av 500-1500 biler per døgn

Veien skal være strødd innen 3-4 timer etter krav til tiltak utløses.

Opprørt

Fungerende ordfører på Hitra, Per Ervik, blir opprørt av dette.

– En slik standard holder ikke mål. Veien er vår livsnerve. Alle, både private og næringsliv, må ha krav på å kunne komme trygt fram, fastslår  Ervik.

– Med slikt vintervedlikehold frykter jeg det blir en ny kaotisk vinter på veiene, ikke minst med tanke på alle vogntogene som kjører til og fra øyregionen. Sånn kan vi ikke ha det, fastslår fungerende ordfører i Hitra kommune.

Han innrømmer at dette opprører ham. –Jeg vil også ta opp saken politisk, lover Ervik.

Pensjonistpartiets leder poengterer også at om veien trafikkeres av 100 eller 1000 biler i døgnet, så må alle komme seg trygt fram.

– Og da må det brøytes og strøes skikkelig, understreker Per Ervik.