Forbruket av midler mot lakselus målt i kilo gikk ned i 2011 viser statistikk fra Folkehelseinstituttet.

– Overvåking og prøver tatt av oppdrettslaks viser ingen funn over fastsatte grenseverdier. Det er derfor trygt å spise oppdrettslaks, sier Christine Børnes, seniorrådgiver i Mattilsynet i en pressemelding.

Oppdrettere bruker ulike midler for å holde lakselusnivået i anleggene lave.

Forbruket nedForbruket av lakselusmidler målt i kilo gikk ned fra 6254 kg i 2010 til 3374 kilo i 2011, når man holder hydrogenperoksid utenfor. Bruken av hydrogenperoksid sank fra 3071 tonn i 2010 til 1927 tonn i 2011.

- Vi ser også at bruken av benzuroner gikk ytterligere ned fra 2900 kilo i 2010 til 730 kilo i 2011. Samtidig er det en økning i bruk av Emamektin. Det skyldes først og fremst at mange oppdrettere brukte dette middelet under fjorårets våravlusing, forteller Børnes.

- Oppdretterne har blitt flinkere til å variere med ulike midler. Det er med på å bremse opp resistensutviklingen. I tillegg bruker oppdretterne mer rensefisk i stedet for legemidler i kampen mot lakselusen, sier Børnes.

Leppefisk er tatt i bruk i stor skala de siste årene. Disse settes ut i laksemerdene, og fisken spiser lusa av laksen.