For flere år tilbake ble en øyværing alvorlig skadet i en bilulykke hvor han selv var sjåfør. Mannen er i dag som følge av skadene over 40 prosent varig medisinsk invalid og er innvilget 100 prosent uførepensjon. Han ble også dømt og straffet etter ulykken for overtredelse av vegtrafikkloven, blant annet pga høy fart.

Øyværingen hadde førerulykkeforsikring, og forsikringsselskapet erkjente erstatningsansvar. Partene var også enig om at den skadede bilførerenes tap skal settes til 3,4 millioner kroner før avkortning.

Uenige

Partene var imidertid uenige om hvor mye erstatningssummen skal avkortes på grunn av skadelidtes medvirkning. Forsikringsselskapet tilbød å betale 500.000 kroner som fullt og endelig oppgjør, noe øyværingen ikke godtok.

Selskapet mente erstatningssummen burde avkortes betydelig fordi øyværingen utviste mer enn liten uaktsomhet under kjøringen.

1,8 millioner

Et viktig moment i retten ble hvilken skyld øyværingen har utvist. Etter en samlet vurdering av øyværingens atferd og de konsekvensene skadene har fått for ham, kom retten fram til at forsikringsselskapet ikke kan gjennomføre avkortning med mer enn 35 prosent.

På den bakgrunn ble forsikrinsgselskapet dømt til å utbetale en erstatningssum på 1,8 millioner samt dekke øyværingens sakskostnader på omlag 250.000 kroner.

Ankefrist

Forsikringsselskapet har frist til 30. november med å eventuelt anke saken.