Kirkeverge Tom Skare informerer om at Søndag 1. oktober er det Gudstjeneste med barnedåp i Hitra kirke kl. 11.00.

Gudstjenesten ledes av Prostiprest Lars Sperre. Kantor Silvio Krauss, og kirketjener Bjørg R. Bjørgvik vil også være deltakende.

Dagens ofring går til menighetens arbeid.