Allerede kort tid etter utrullinga var Frøya i mål - som den første av 2700 virksomheter

foto