Pasient på sykehjemmet har fått påvist covid-19

foto