– Elevene vil i år få sekkene i sommerferien eller ved skolestart i august, forteller Trøndelag fylkeskommune. Det er en årelang tradisjon at førsteklassingene får utdelt en skolesekk.

Årsaken til forsinkelsene begrunnes med forsinkelser i varetransport i hele verden på grunn av både pandemi og krigen i Ukraina.

– Siden skolesekkene fraktes med skip, må disse derfor vente i lange køer for å bli losset av, opplyser fylkeskommunen.

Containeren med skolesekker vil ankomme Norge helt i slutten av juni.

– Skolene/kommunene må derfor tenke litt annerledes enn tidligere år når det kommer til utdeling av sekker. Dette kan eksempelvis være en ordning hvor sekker hentes på SFO. En annen løsning kan være at førsteklasse-elevene får sine nye skolesekker som en del av velkomsten ved skolestart, skriver fylkeskommunen.