Private fryktet en "Askøy-hendelse" på Hitra. Kommunen overtar trolig drifta av åtte vannverk

foto