Så mange flere boliger har det blitt på Hitra og Frøya på ett år