Informasjon fra Frøya kommune:

I forbindelse med ekstremværet Gyda har kommunene blitt bedt om å se på beredskapen rundt et evt bortfall eller brudd i telenettet f.eks. på grunn av lengre strømbrudd eller andre feil.

Frøya kommune har derfor satt Frøya Brann- og redning i ytterligere beredskap med tanke på nødkommunikasjon.

Hvis man har akutt behov for helsebistand og telenettet ikke er oppe, kan man kjøre inn til brannstasjonen på Sistranda. Her vil det være stasjonert mannskap med muligheter for å kontakte helsetjenesten via nødnett og satellitt-telefon.

For øyrekka så har Frøya brann- og redning 2 kontaktpersoner med nødnett terminaler. Disse har fått beskjed om å ha nødnett terminalene på seg under ekstremværet.

Kontaktpersonene er:

Roger Larsen – Sula

Ståle Myrseth – Mausund.