Møringene sa ja til 65 millioner til ny fergekai - forutsetter at trønderne gjør det samme