Enige om at det er et godt kjøp - fortsatt uenige om forhistorien