Ved igangen av 2. kvartal var det registrert 4385 hitterværinger og 4344 frøyværinger.

På Hitra ble det i andre kvartal født 10 personer, mens 7 døde. 65 flyttet til kommunen, mens 52 dro den andre veien. Dette gir til sammen en befolkningsvekst på 16 i det siste kvartalet.

På Frøya ble det i samme periode notert 9 fødte og 15 døde. 63 bosatte seg på øya, mens 28 flyttet ut. Dette gir en befolkningsvekst på 29.

I Snillfjord er det nå 988 innbyggere. I siste kvartal  ble de født en snillfjording, mens tre døde. Seks flyttet til kommunen, mens fire meldte fraflytting. Dermed er det akkurat like mange snillfjordinger nå som det var for et kvartal siden.