Det var på forsommeren en mann som er bosatt på Hitra, var på besøk hos ei venninne på Frøya. På vei heim gjennom Frøyatunnelen gikk det vel fort, og mannen ble fotografert i det han passerte fotoboksen i 129 km/t.

Fartsgrensen her er 80 km/t.

I Fosen tingrett avga mannen i 30-årene full tilståelse, og erkjente straffeskyld. Imidlertid syntes han forslaget til størrelsen på boten var for høy.

Det er gjennom rettspraksis fastslått at grensen mellom betinget og ubetinget fengsel går på 130 km/t på strekninger der farten er 80 km/t.

Siktede har her holdt en hastighet som ligger opp mot denne grensen.

Etter en samlet vurdering fastsatte retten dommen til betinget fengsel i 15 dager samt en bot på 7.000 kroner.

Likeledes vedtok retten å frata mannen førerkortet for en periode på 8 måneder.

Mannen vedtok dommen.