Kun tre kommuner i fylket har en økning i ledigheten i februar i år målt mot februar i fjor. For alle andre kommuner i fylket er det en nedgang. Og i flere av kommunene er nedgangen stor.

Størst nedgang i ledighet er det i Tydal og Snillfjord fulgt av Frøya. I Snillfjord eksisterer det praktisk talt ikke særlig arbeidsledighet, der 0,8 prosent av arbeidsstyrken nå er uten arbeid. En nedgang på seks personer i forhold til februar i fjor tilsvarer en nedgang på hele 60 prosent.

Nedgang på hele 50 prosent i Frøya

Også Frøya er nedgangen veldig stor. En endring på 76 personer tilsvarer en nedgang på hele 50 prosent. Totalt er arbeidsledigheten ved utgangen av februar på 3,3 prosent i Frøya.

I Hitra er det også en nedgang. Tre flere personer i arbeid enn i februar i fjor tilsvarer en nedgang på 5 prosent. Her er nå 2,6 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Snillfjord lavest i fylket

I Sør-Trøndelag har ledigheten gått ned hver måned siden januar 2011 og de siste fem månedene har Sør-Trøndelag hatt landets største nedgang i ledighet. Ved utgangen av februar er det ca 3 800 helt ledige i fylket, noe som utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken, viser de nye tallene fra NAV.

Aller lavest ledighet er det i Snillfjord hvor ledigheten er på 0,8 prosent. I flere andre kommuner som Rennebu, Selbu, Tydal, Røros og Oppdal ligger ledigheten godt under to prosent.