Saken handler om fire cannabisplanter med en samlet tørket vekt på 250 gram. Narkotikaen hadde en lav styrkingsgrad og tilvirkningen var til eget bruk.

Siktede forklarte i tingretten at han lider av en sykdom som medfører mye smerter. Han opplyste at han bruker cannabis som smertestillende i stedet for å bruke sterke legemidler utskrevet av lege.

Plantene har han dyrket opp fra frø som han har fått gjennom andre planter. Siktede antar at han hadde hatt plantene i cirka et halvt år før de ble beslaglagt av politiet .

Forholdene i denne saken ble begått i prøvetiden fra en tidligere dom, noe retten tillegger vekt i skjerpende retning. Påtalemyndigheten foreslo at det idømmes en fellesstraff med denne dommen, noe retten sa seg enig i.

I formildende retning la retten til grunn at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Dommen i Fosen tingrett ble fastsatt til fengsel i 90 dager, hvorav 45  dager gjøres betinget med en prøvetid på to  år.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.