En samlet trøndelagsbenk på Stortinget har gjort felles sak for å få miljømyndighetene til å akseptere permanent oppdrettsvirksomhet i Froan. Tord Lien (Frp) er en av representantene som har besøkt Froan, og talt froværingene og oppdrettsnæringas felles sak.

Nå har miljøvernministeren gjort vedtak om at vernegrensene skal flyttes, med det formål at området hvor det i dag er oppdrettslokaliteter i Froan, skal bli permanent oppdrettsområde.

- Halleluja. Det er få saker jeg har brukt så mye tid på som denne. Prosessen har tatt altfor lang tid, og skapt unødvendig usikkerhet både blant eiere og ansatte i Salmar. Men nå er mange års kamp kronet med hell. Det er likevel grunn til å gi honnør til miljøvernministeren som til syvende og sist valgte å lytte til gode råd fra ett samlet politisk Trøndelag, sier Tord Lien.