- Det er satt opp autovern der det skal være, nå. Det skal fortsett sprenges ut mer i området nærmere gravplassen, men der kommer vi ikke så nært veien, sier anleggsleder Daniel Størvold i Syltern AS.

Han forteller at man er foran tidsplanen når det gjelder sprenging og masse/steinutkjøring. Og at man er i rute med det øvrige arbeidet. Etter planen skal hele industriområdet stå ferdig til juni neste år.

- Mudringa utenfor kaiområdet er ferdig, vi har startet pælinga av kaia, og ellers holder vi på med å legge topplag med stein på industriområdet, forteller Størvold.