Hitra-froya.no har fått flere henvendelser fra bilister som har måttet vente i timesvis når hitra- eller frøyatunnelen har vært stengt. Det siste tilfellet var da hitratunnelen ble stengt etter at en lastebil hadde kjørt inn i tunneltaket, og tunnelen ble stengt i nesten to og en halv time. Bilistene lurer på hvorfor det ikke kunne blitt organisert kolonnekjøring gjennom tunnelen, slik at man slipper å vente så lenge.

- Det er et godt spørsmål. Vi ordner med kolonnekjøring så sant det er forsvarlig og det ikke går ut over sikkerheten. Men når det pågår opprydding, som etter at lastebilen kjørte i tunneltaket, var det ikke forsvarlig med kolonnekjøring. Det var ganske omfattende skader og ting som hang ned fra taket måtte fjernes. Tunnelen ble stengt på grunn av sikkerheten til bilistene, sier Jan Ivar Rødal, overingeniør i Statens vegvesen region-midt.