I forslaget til statsbudsjett for 2013 foreslår Regjeringen følgende:

Frøya:

Anslag frie inntekter for Frøya kommune er 240 065 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Frøya kommune fra 2012 til 2013 på 5 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 5,1 prosent.

- Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2013 før i januar 2014, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2013 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag, skriver Kommunal- og regionaldepartementet.

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet for Frøya

Anslag skatteinntekter: 114 149 000  kroner

Totalt rammetilskudd: 125 916 000  kroner

Anslag frie inntekter: 240 065 000 kroner.

Hitra

Anslag frie inntekter for Hitra kommune er 225 143 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Hitra kommune fra 2012 til 2013 på 5,4 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 5,1 prosent.

- Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2013 før i januar 2014, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2013 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag, skriver Kommunal- og regionaldepartementet.

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Anslag skatteinntekter: 103 914 000  kroner

Totalt rammetilskudd: 121 229 000  kroner

Anslag frie inntekter: 225 143 000  kroner

Snillfjord

Anslag frie inntekter for Snillfjord kommune er 69 158 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Snillfjord kommune fra 2012 til 2013 på 2,7 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 5,1 prosent.

- Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2013 før i januar 2014, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2013 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag, skriver Kommunal- og regionaldepartementet.Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Anslag skatteinntekter: 23 109 000  kroner

Totalt rammetilskudd: 46 049 000  kroner

Anslag frie inntekter: 69 158 000  kroner